Vad är teckenspråk

sign languageEgentligen är teckenspråk något som alla människor använder till och från för att få andra människor från olika länder och kulturer att förstå vad de menar. Här talas det då naturligtvis inte om de dövas teckenspråk, vilket då är det primära teckenspråket. I detta fall rör det sig då istället om ett sekundärt teckenspråk, som inte alls har någon form eller struktur, utan detta gäller då gester med händer och ibland även hela kroppen för att kunna komma över de barriärer som olika kulturer och språk ibland kan medföra. Nu är det dock inte detta som det handlar om här, utan i detta fall ska det talas om det primära teckenspråket.

De dövas teckenspråk är egentligen något som alla kan lära sig, men för vissa kan det vara mer eller mindre svårt. För den som är döv kommer detta att bli något nödvändigt och i och med det kommer de naturligtvis att lära sig detta språk enklare. Det svenska teckenspråk som än idag används skapades av Per Aron Borg, vilket var så tidigt som redan i början av 1800-talet. Han var också den första som grundade en skola i Sverige för döva, vilket då helt plötsligt medförde nya möjligheter och förutsättningar för denna skara av människor.

För den som inte känner till vad teckenspråket är så kan detta verka som ett virrvarr av oförståeliga tecken, men så är det absolut inte, och har finns det en klar och tydlig struktur. Vad som teckenspråket egentligen är blir då ett språk för alla de som är döva eller har en nedsatt hörsel, vilket då på ett mycket bra sätt gör att de kan kommunicera med varandra och andra människor i samhället som valt att ta del av detta språk. I och med teckenspråkets uppkomst så kunde helt plötsligt flera människor ta del av all den information som finns i samhället.