Roliga fakta om teckenspråk

Vare sig du kan teckenspråk själv eller bara känner någon som kan det, så finns det säkert fakta om språket du inte känner till. Det finns en hel del vanliga missförstånd när det kommer till teckenspråk, vissa är roliga och vissa är inte helt logiska, men gemensamt för dem alla är att många tror på dem. Det kanske känns lite svårt eller pinsamt att fråga om de här missförstånden, så vi har gjort det åt dig! Här kommer några av de roligaste faktan vi hittat om teckenspråk, när vi frågat runt och samlat in missförstånd och myter.

1. Det finns mängder av olika teckenspråk.

Vi börjar med den myt som har fått allra störst spridning, och som handlar om att folk ofta tror att det bara finns ett enda teckenspråk. Detta är faktiskt helt fel, det finns inte en chans att en person i Sverige kan tala svenskt teckenspråk med en person från Guatemala eller Tyskland utan att stöta på problem. Däremot finns det ett internationellt teckenspråk, men det är en helt annan historia.

2. Teckenspråken har språkträd.

Det finns många skillnader vad gäller de nationella teckenspråken, men det finns också vissa skillnader. Precis som de talade språken kommer från olika språkträd så kan man hitta gemensamma nämnare också bland teckenspråken. Faktum är att det franska teckenspråket ligger närmare det amerikanska än vad det brittiska gör, trots att det vanligaste talspråket i de länderna är olika.

3. Det är inte bara människor som kan använda teckenspråk

Tvärtom vad man kanske kan tro, så är teckenspråk inget unikt för människor. Det finns flera exempel på forskare som har lyckats få apor att kommunicera med teckenspråk. Att komma igång med en dialog kräver lite tålamod, men det är inget som talar emot att en apa ska kunna bli relativt flytande i teckenspråk, och de kan både svara på tilltal och själva initiera ett samtal.

4. Varje namn har ett tecken.

Det här är kanske den coolaste detaljen med teckenspråk – varje person har ett alldeles eget tecken! Du kan antingen hitta på ditt tecken, eller så får du det tilldelat till dig. Gemensamt för alla namntecken är att de börjar med tecknet för den första bokstaven i ditt namn, och sen följer ett tecken som betyder något speciellt för just dig. Det kan till exempel vara att du har lockigt hår eller något annat som är permanent hos dig. När du träffar en person och ska introducera dig för första gången kan du börjar med att använda ditt namntecken direkt. På så sätt behöver ni inte bokstavera namnet mer än en gång, därefter kan ni använda namntecknet.

5. Det är inte bara tecknet som styr.

Förutom att du som teckentalare måste hålla koll på de olika tecken som finns, ska du också veta vilket “håll” du ska göra det med. Att göra ett tecken med handflatan i olika riktningar kan betyda helt olika saker, så se till att vara noga med att alltid rikta din hand åt rätt håll för att inte bli missförstådd. Det gäller att vara noga med detaljerna när det kommer till teckenspråk, annars kan det lätt bli fel!