Om poker för döva

Visste du att det finns särskilda pokerturneringar för döva? Varför kan man fråga sig? Är det för att  de på grund av sitt handikapp inte har möjlighet att spela lika bra… eller är det för att handikappet gör att de spelar bättre? Det finns en stor chans att det är det senare.
Men var bara lugn. Detta gäller bara när man spelar på riktiga casinon och sitter öga mot öga med varandra. Om du spelar online på ett Highroller bonus spel, så har den döve precis samma förutsättningar som den hörande. Men annars får du nog akta dig. 

Varför kan dövhet skapa en bättre pokerspelare?

Om man har rört sig i dövvärlden och förstår grunderna för teckenspråk och dess grammatik så vet man att de tecken som tecknas med händerna bara är en sida av dövkommun. Den andra sidan handlar om mimik, kroppsspråk och olika sorters avläsning. Kort och gott krävs det att en döv kan läsa av en annan person för att framgångsrikt kunna kommunicera. Detta gäller i ännu större grad när en döv tvingas navigera sig fram i en värld av hörande där få kan komplettera kommunikationen med tecken eller handalfabet. Då handlar ALLT om avläsning.
Betänk sedan vad som krävs av en riktigt duktig pokerspelare.

Likheten mellan en döv person och en duktig pokerspelare

En duktig pokerspelare måste också kunna avläsa människor. Hen måste ständigt leta efter olika tecken på nervositet, osäkerhet eller dess motsatser – för att avgöra om en motspelare bluffar eller ej. Sådant som döva gör dagligen oavsett vad.
Journalisten David Patch på ”The Blade” gjorde ett besök på Hollywood Casino i Toledo där det hölls en turnering i Texas hold’em för döva pokerspelare. Just denna fråga lyftes i sammanhanget. En av de spelade berättade att ”döva är mer observanta på vad som händer runt dem. Att spela mot hörande är lätt, eftersom de inte noterar subtila förändringar i ansiktsuttryck som avslöjar deras tankar.”

Varför ser vi då inte fler döva proffsspelare?

Om man har rört sig i dövvärlden och förstår grunderna för teckenspråk och dess grammatik så vet man att de tecken som tecknas med händerna bara är en sida av dövkommun. Den andra sidan handlar om mimik, kroppsspråk och olika sorters avläsning. Kort och gott krävs det att en döv kan läsa av en annan person för att framgångsrikt kunna kommunicera. Detta gäller i ännu större grad när en döv tvingas navigera sig fram i en värld av hörande där få kan komplettera kommunikationen med tecken eller handalfabet. Då handlar ALLT om avläsning.
Betänk sedan vad som krävs av en riktigt duktig pokerspelare.

Om döva då har så goda förutsättningar att bli bra pokerspelare, varför ser vi då inte fler döva som spelar professionellt? En orsak är att de trots allt har ett handikapp. Att komma in i ett socialt sammanhang – som att spela poker är – kräver det att man kan socialisera. Detta försvåras väldigt av dövhet, som i första hand är ett socialt handikapp när man försöker ta sig in i hörande sammanhang.
En annan orsak är att de i vissa fall blir stoppade att delta i hörande turneringar.
En erfaren döv pokerspelare – David Smith – berättade att han försökte på flera olika casinon i Michigan. Men han behövde ha en dövtolk med sig för att kunna hänga med på det nödvändiga prat som försiggick. Detta var orsaken till att han stoppades. Casinona ville inte ha dövtolken där, då denne tog plats.

Styrkan som också kan vara svaghet

Den sista, och kanske största orsaken, är baksidan av att döva är duktiga på att läsa signaler. Och det är att de också är minst lika duktiga på att avge signaler. De flesta döva har en väldigt stark mimik – och tydligt kroppsspråk – som en naturlig del av ett språk som till stora delar baserar sig på just detta. Det krävs därför av en duktig döv pokerspelare att kunna tona ner detta så att andra inte kan avläsa dem.