Om oss och teckenspråk

Det finns många i Sverige och övriga världen som har ett handikapp av något slag. Ett av dessa kan vara att de är döva eller har en nedsatt hörsel, vilket medför att de inte alls kan höra eller inte hör delar av vad andra säger när de talar. För att lösa det har det skapats ett teckenspråk, vilket gör att alla dessa människor kan kommunicera med varandra och med omvärlden. Nu är det i och för sig långt ifrån alla som har behov av, eller brukar teckenspråk, som förstår det. Till största delen blir det som en sluten gemenskap och ett språk bland de som själva har samma handikapp.

På denna sida ska du få läsa, och veta mer, om just teckenspråk. Här kommer det att tas upp om det verkligen finns ett alfabete inom teckenspråket eller om det står utanför detta, och bara har helt oförståeliga tecken för den oinvigde. Här får du också reda på om det bara är döva som brukar teckenspråket, hur du själv kan lära dig detta språk på bästa sätt, samt om det finns några andra språk för handikappade eller något som i vissa fall kan ersätta teckenspråket.

Är detta något för dig, eller vill du satsa på en karriär som tolk inom detta område, så kommer du att få mycket information av de artiklar och texter på denna lilla trivsamma hemsida som fått bära namnet abfwesign.se. Här är du välkommen att ta del av allt detta så att du kan gå vidare och senare söka dig en bredare information inom ämnet teckenspråk.