Olika gånger du kommer i kontakt med teckenspråk

contact with sign languageDet finns massor med olika sätt att komma i kontakt med det som kallas för teckenspråk. Här kan du helt enkelt bara vara den som har valt att lära dig detta på egen hand och helt plötsligt bara träffar på någon då och då, där du helt enkelt måste använda dig av teckenspråket för att kommunicera. Här kommer då detta att vara något som du har varit intresserad av, och med detta blir det något som du får roligt med och ett bra utbyte av. Samtidigt kommer du också verkligen att vara någon som kan hantera en situation och hjälpa någon som kanske andra inte klarar av på ett bra sätt.

För det mesta är det dock inte en hobby som gör att du kommer i kontakt med teckenspråket. Här handlar det istället oftast om att du har en klar koppling eller anknytning till någon. Detta kan då vara en nära vän eller så är det helt enkelt en släkting eller någon i familjen. I det fallet har du lärt dig teckenspråket för att du ska kunna kommunicera med en familjemedlem eller vän, vilket då naturligtvis kommer att göra allt mycket roligare och att ingen behöver stå utanför.

I övrigt kommer du många gånger att komma i kontakt med teckenspråket vid alla de olika nyhetssändningar du ser. Här har det många gånger infogats en liten bild i nedre kanten där någon även berättar samma nyheter du hör via teckenspråket. Dessutom kan du också vara den som har ett yrke där du själv måste kunna teckenspråket, vilket då kommer att göra att du kommer i kontakt med det varje dag. När det gäller teckenspråket finns det de som alltid kommer i kontakt med det, medan det även finns alla de som inte ser eller kommer i kontakt med ett enda tecken under hela livet.