Hur fungerar teckenspråkstolkning på konsert egentligen?

Vi är många som har sett teckenspråkstolkarnas inlevelserika tolkning av låtarna i Melodifestivalen. De är så pass underhållande att vissa klipp blivit virala på sociala medier och fått stor spridning. SVT har till och med ett eget program som enbart handlar om tekenspråkstolkarna i Melodifestivalen, ”Teckenspråksartisterna”. Självklart krävs det en viss förmåga att kunna förmedla låtarna på rätt sätt för att även döva eller folk med hörselnedsättning ska förstå hur låten faktiskt sjungs och inte bara få en slags översättning av texten. Men hur fungerar det här egentligen? Det är det nog många som frågar sig. Att bara tolka texten rätt och slätt blir ju lite…torrt.

Först och främst måste teckenspråkstolken läsa igenom låtarna och sedan översätta de till teckenspråk. Det här kan dock vara klurigt, eftersom teckenspråk har en del egna idiom och en text inte kan översättas ord för ord till handrörelser. Ordföljden är också annorlunda i teckenspråk, vilket gör exempelvis rap till en svår genre att teckenspråkstolka, eftersom orden ibland inte har den vanliga meningsbyggnaden och det ibland kan ske improvisation på scenen.

Platserna för de med hörselnedsättning är uppenbarligen också viktiga. De måste kunna se tolken, annars är det helt meningslöst. Oftast står tolken längs fram, lite vid sidan av scenen. Ljuset måste vara bra och de hörselskadade måste få platser längre fram. Det krävs mycket planering inför en konsert, både för besökarna och teckenspråkstolkarna.

Ansiktsuttryck och kroppsspråk säger allt

Sist men inte minst är inlevelsen viktigast och det är också det som gjorde teckenspråkstolkarna till Melodifestivalen så populära. För att förmedla känslan i låten måste kroppen användas. Vissa låtar som har gitarrsolon eller saxofonsolon måste visas för den döva eller hörselnedsatta publiken. Tolken återskapar solot med sina händer och hela kroppen. De låtsas hålla exempelvis en gitarr i handen och använda fingrarna på låtsassträngarna på gitarren. Känslan måste förmedlas och om låten intensifieras måste tolken också visas detta. Det är en kreativ process som kräver förmåga att snabbt anpassa sig till artistens uppträdande på scen. Om sångaren skriker in i mikrofonen måste tolken också kunna göra det, eller iallafall låtsas göra det!

Ansiktsuttryck är också en del i att förmedla låten musikaliskt och i synk med texten. En fin, kärleksfull ballad ger ett lugnare uttryck än en heavy metal låt som det skriks i hela låten igenom. Det är därför viktigt att tolken lyssnat igenom låten eller artisten tidigare och vet vilken typ av musik det handlar om, samt vilka stycken i texten som är särskilt uttrycksfulla. Allt måste höra ihop för att ge hörselnedsatta och döva en komplett förståelse för musiken. Inte konstigt att teckenspråkstolkarna till Melodifestivalen blir så svettiga!