Finns det ett alfabet i teckenspråket

alphabet in sign languageNär det gäller teckenspråket så kommer du kanske att bli förvånad över att höra att det finns precis samma alfabete i detta språk som alla andra använder i det talade språket. I alla fall om du ser till det svenska teckenspråket. Som du säkert känner till så har teckenspråket fått sitt namn för att det använder just tecken istället för bokstäver, men för de döva så kommer då varje tecken som finns att stå för just en bokstav i alfabetet. I det fallet kan du då genast börja fundera på om det inte finns något enklare än att göra ett tecken för varje bokstav, och att det måste vara besvärligt att bokstavera varje ord samtidigt som du funderar ut vad du ska säga.

Jo naturligtvis skulle det bli så, och därför finns det även sammansatta tecken och enstaka tecken som står för de mest vanliga orden. Detta gör att teckenspråket kan användas vid tolkning så att det kan fungera precis lika snabbt som det talade språket för de som kan det och förstår det. Något som du dock kanske inte kände till är att teckenspråket, precis som alla andra språk i världen inte förstås av alla. Här kan det då sägas att de som använder teckenspråk i Kina inte kommer att förstå de som gör det i Sverige.

Nu kommer detta egentligen att vara något som du kan förstå ganska väl om du tänker dig in i att alla länder har olika språk för de som talar, så varför skulle då inte teckenspråket vara olika. Nu kanske det ändå kommer att vara lite enklare för de som använder teckenspråket att förstå varandra på det universiella planet, än vad det är för de som talar att förstå varandra utan kunskaper i engelska som är de talandes stora språk över hela världen.