Användbara appar för döva eller hörselskadade


För personer som är döva eller har en hörselnedsättning kan en mobiltelefon fylla helt andra funktioner än de gör för hörande. Det skiljer sig åt vilka appar man kan använda, eftersom vissa kräver att man…

Read More...