Att vara tolk för hörselskadade

Being an interpreter for the deafFör att ta det största området av de yrken som finns inom teckenspråket så kommer detta då att vara som tolk. Egentligen är alla de som kan teckenspråket tolkar på ett visst sätt. Här handlar det bara om att de har valt att använda detta som yrke, eller om de gör det för att hjälpa en familjemedlem eller person de känner att kommunicera med sin omgivning. I vilket fall finns det massor av människor som har skapat sig ett arbete med de kunskaper de har gällande just teckenspråket. Dessa kommer du då att kunna finna på många olika platser i samhället.

Den första och vanligaste platsen som alla ser en människa som har tagit ett arbete som tolk inom teckenspråket, kommer garanterat att vara vid någon sändning av ett tv-program. Här kommer det då med största sannolikhet att vara nyheterna som de flesta människor för första gången ser och kommer i kontakt med en tolk gällande teckenspråket. Om det inte är via nyheterna kan det exempelvis vara melodifestivalen eller vissa olika sportsändningar. Nu kommer det att finnas ett annat mycket stort område där det även kommer att behövas tolkar inom teckenspråket, och detta kommer då att vara inom den kommunala och statliga sektorn.

Här ska då alla de debatter inom politiken som förs på TV att vara tolkade med teckenspråket, samt att det kommer i vissa fall att krävas de som kan teckenspråket för att bryta språkbarriärer eller hjälpa handikappade i kontakten med myndigheter, vård och omsorg. Här finns det då massor med olika möjligheter för den som vill bli tolk inom detta område. Det ända du kommer att behöva göra är att gå en av de många professionella utbildningar som finns inom detta område. Kanske är det faktiskt ett av de yrken som kräver den kortaste utbildningstiden för att kunna lära sig.