Är det bara handikappade som kan teckenspråk

disabled who can signNaturligtvis kommer teckenspråket att vara ett språk som är förbehållet de döva, då dessa är de människor som verkligen behöver kunna detta språk. Nu är det dock så att det finns massor av människor utan någon form av handikapp som även kan och brukar detta språk. Här kan du då fråga dig hur detta kan komma sig och vilken nytta alla de kan ha att kunna och bruka detta språk. För det första finns det de som jobbar inom vården med gamla och handikappade människor. I denna grupp kan det finnas en eller flera människor som är döva, vilket då betyder att det måste finnas viss personal som kan kommunicera med dessa människor för att de ska få ett drägligt leverne.

Utöver det så kommer det också att finnas alla de som jobbar inom nyhetsbranschen. I det fallet handlar det då om tolkar. Dessa ser du många gånger i tv och i andra media sammanhang, vilket betyder att det även finns de som gör en karriär som tolkar med detta språk. Här kommer det naturligtvis även att finnas de som hämtas in i olika situationer när myndigheter måste förstå de som enbart talar teckenspråket, vilket då skapar en annan kategori av personer som brukar teckenspråket.

Hur som helst så kommer det nog att vara en grupp av de som inte är döva, som är den stora gruppen av de som använder sig av och förstår teckenspråket. Det kommer naturligtvis att bli alla de som lever med, eller är anhöriga till den som har detta handikapp, som medför att de kommunicerar med teckenspråk. Här gör de då detta för att de bryr sig om och vill förstå den människa som har detta handikapp, av den enkla anledningen att de helt enkelt tycker om eller älskar en person på det privata planet.