Alternativa språk till teckenspråk

Alternative language to sign languageNär du nu vet att teckenspråket finns, så kommer du säkert att fundera på om det inte finns några alternativ till detta språk för alla de som är döva. Här kommer du inte att behöva fundera så länge, utan naturligtvis kommer det alltid att finnas alternativ. Här kommer du att träffa på de som har lärt sig att istället för att höra, läsa på andra människors läppar vad de säger. Nu kommer det att vara ett alternativ som inte blir så exakt och heller inte fungerar på alla människor, utan helt enkelt beror på hur tydligt de rör munnen när de talar.

Efter detta kommer det naturligtvis alltid att finnas det välbeprövade sättet med penna och papper. Bara för att någon är döv, så betyder ju inte detta att de automatiskt inte kan skriva. I det fallet kommer det då i många av fallen att gå att kommunicera med en döv person genom att använda sig av vanlig svenska nedskrivet på ett papper, där då även personen kan ge ett svar tillbaka i form av text. Detta är då två sätt som kan lösa problemen för alla döva att få en bättre och enklare kontakt med andra människor, men hur kommer det då att gå för alla de som är blinda?

När det gäller alla blinda så kommer det naturligtvis att gå att tala med dem precis som vanligt. Här handlar det inte om att de inte kan höra, utan dessa människor kan helt enkelt inte se, vilket gör det svårt att läsa böcker. Detta har dock även här lösts med ett speciellt teckenspråk på papper som kallas för blindskrift. I de allra flesta fall kommer det alltid att finnas något sätt för alla som har någon typ av handikapp att kunna få chansen att kommunicera med andra människor och ta del av all samhällsinformation.