Folkbildning i vår tid – för vår tid?

En föreläsning som ges av Tankarnas Trädgård: www.tankarnastradgard.se

Folkbildning i vår tid – för vår tid?

Välkommen till ett samtal om folkbildning bortom formerna.

MÅNDAG, 10 SEPTEMBER – 15:00  (Föreläsningen tolkas till teckenspråk)

Folkbildning åtnjuter ett stort politiskt förtroende, i stort sett i alla partipolitiska läger. Men ändå finns ett antal orosmoln på himlen; kritik mot idélöshet, volymjakt, gratis fritidspyssel för en välmående medelklass, svårt för nya studieförbund och folkhögskolor att komma in …

Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet och regeringens folkbildningsutredare, inleder en diskussion om folkbildningens syften och nytta.

Måndag 10 september kl. 15.00, Kulturhuset, Järnvägsgatan 8, Örebro

 Entré 50:- (Fika ingår) Varmt välkommen!

Anmäl dig via E-post till therese.lordsinghoffer@abf.se eller via telefon: 019-601 54 02