Är du verkligen döv? Du ser ju så pigg ut! – Om möten mellan hörande och icke-hörande

Teckenspråket är ett fullständigt genialt sätt att kommunicera. Med eller utan hörsel. Men det är inte alltid så lätt att vara döv i ett hörande samhälle. Eller att vara hörande i ett dövt samhälle. Många hörande har inte förstått att det finns en döv kultur, att teckenspråket kan vara ett modersmål och att döva inte alls är handikappade i en teckenspråklig miljö. Boken Är du verkligen döv? Du ser ju så pigg ut, är en antologi med dråpliga och sorglustiga exempel på krockar mellan de två kulturerna. Medverkande: Päivi Fredäng, Maria Hermanson & Maria Norberg.